Aktualności

Dnia 5 lipca 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, poinformował na stronie internetowej UOKiK:
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14513
o wszczęciu postępowania antymonopolowego przeciwko Poczcie Polskiej Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.

Z satysfakcją informujemy, że postępowanie antymonopolowe zostało wszczęte na skutek zawiadomienia przygotowanego przez Zespół naszej Kancelarii, w związku ze świadczeniem pomocy prawnej dla jednego z naszych stałych Klientów.

Urząd Antymonopolowy sprawdzi, czy Poczta Polska S.A. w relacjach biznesowych nie nadużywała swojej pozycji dominującej na krajowym, hurtowym rynku niepowszechnych usług pocztowych, względem nabywców tych usług (kontrahentów). Prezes UOKiK zarzuca bowiem Poczcie Polskiej S.A. bezprawne działanie, przejawiające się odmawianiem przedstawienia kontrahentom ogólnych cenników usług hurtowych, narzucaniem im zawyżonych (nierynkowych) cen za obsługę przesyłek hurtowych oraz uzależnianiem przedstawienia indywidualnej oferty cenowej od przekazania szczegółowych danych i informacji handlowych o podmiotach, do których przesyłki miałyby być dostarczane.