Aktualności

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od stycznia 2021 aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończył Studium Prawa Brytyjskiego i Prawa UE „Diploma in English and European Law”,  organizowane przez British Law Centre. Na co dzień zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i podatkowego.
Posługuje się biegle językiem angielskim.