Aktualności

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, podczas piastowania funkcji w radach nadzorczych spółek samorządowych, a także podczas pracy w kancelarii prawnej. Specjalizuje się w materii prawa administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada również bogate kompetencje w zakresie prawa korporacyjnego. Podczas codziennej pracy sporządza, opiniuje oraz negocjuje warunki kontraktów wszelkich typów.