Aktualności

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwentka specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w rewizji finansowej zdobyte w międzynarodowych korporacjach. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, administracyjnym i podatkowym. Biegle włada językiem niemieckim, posługuje się także językiem angielskim.