Aktualności

Z dniem 13 października 2019 r. wprowadzono do polskiego systemu prawnego Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Osoby reprezentujące spółki zobligowane zostały do jego uzupełnienia lub aktualizacji. Ustawodawca przewidział sankcję w postaci kary pieniężnej za niezgłoszenie danych do CRBR. Jej wysokość może wynieść nawet 1.000.000,00 zł. W przypadku spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 r., dane o beneficjentach rzeczywistych należy zgłosić do CRBR najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2020 r. Pozostałe spółki muszą na bieżąco wypełniać ciążący na nich nowy obowiązek.