Zespół

Zespół doświadczonych prawników z bogatym doświadczeniem i unikalnymi kompetencjami. Tworzymy grupę pasjonatów prawa będących najwyższej klasy specjalistami w swoich dziedzinach.

PIOTR WRÓBLEWSKI Partner/radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny p.wroblewski@kppw.pl

Zdobył szerokie kompetencje związane z realizacją procesów restrukturyzacyjnych, w tym M&A. Posiada bogate doświadczenie i wiedzę w tworzeniu i zarządzaniu złożonymi projektami ukierunkowanymi na optymalizację podatkową. Wyróżnia go stałe, wieloletnie doradztwo na rzecz podmiotów z sektora energetycznego, w tym również w zakresie regulowanym.

MIŁOSZ PAWLINOW Partner/radca prawny m.pawlinow@kppw.pl

Od wielu lat zajmuje się stałą, bieżącą obsługą prawną Przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego, prawa kontraktów handlowych, zamówień publicznych, prawa pracy oraz międzynarodowego prawa prywatnego. Posiada kompetencje w dziedzinie realizacji projektów inwestycyjnych dotyczących odnawialnych źródeł energii, w tym związanych z budową elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Cechuje go bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych o skomplikowanym charakterze, w tym postępowań sądowych poza granicami Polski. Były stypendysta Fundacji im. Konrada Adenauera, członek Stowarzyszenia Adwokatów Niemieckich w Polsce (DAV Polska). Biegle włada językiem niemieckim.

MARIUSZ WRÓBLEWSKI radca prawny, doradca restrukturyzacyjny m.wroblewski@kppw.pl

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w kancelarii prawnej obsługującej Przedsiębiorców polskich i zagranicznych oraz podczas wieloletniego świadczenia pracy na rzecz instytucji administracji państwowej. Specjalizuje się w materii M&A, prawa handlowego i gospodarczego. Posiada również kompetencje w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, potwierdzone uzyskaniem licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

JAKUB WASZAK radca prawny j.waszak@kppw.pl

Jakub Waszak – wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w bieżącej i kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego. Specjalizuje się w obszarze prawa własności intelektualnej, prawie nowoczesnych technologii oraz w prawie ochrony konkurencji. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Posługuje się językiem angielskim.

MARCIN SPRINGER radca prawny m.springer@kppw.pl

Związany z Kancelarią od wielu lat. Doświadczenie nabywał podczas świadczenia pomocy prawnej na rzecz szerokiego grona podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Na co dzień zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, postępowania egzekucyjnego oraz prawa korporacyjnego. Specjalizuje się w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych. Doradza Klientom w zakresie uregulowania stosunków pracy i innych form zatrudnienia. Aktywnie reprezentuje pracodawców w sporach ze związkami zawodowymi. Posługuje się językiem angielskim.

MICHAŁ JAGODZIŃSKI radca prawny m.jagodzinski@kppw.pl

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w obsłudze prawnej biznesu. Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje doświadczenie zdobywałem pracując w renomowanych poznańskich kancelariach prawnych oraz prowadząc własną działalność gospodarczą.
W Kancelarii zajmuję się w szczególności sprawami z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, prawa podatkowego, prawa spółek handlowych, prawa pracy i prawa spadkowego.
Posługuję się językiem angielskim.

SANDRA SALAMON-SYZDEK aplikant radcowski s.salamon@kppw.pl

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studiów licencjackich na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Od stycznia 2021 roku odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać w trakcie studiów, pracując w jednej z toruńskich kancelarii, gdzie zajmowała się m. in. obsługą przedsiębiorców, w szczególności w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego.

MAGDALENA SUDOMIRSKA księgowa m.sudomirska@kppwtax.pl

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w przedsiębiorstwach na stanowisku księgowej i kadrowej. W kancelarii odpowiada za pierwszy kontakt z klientem, weryfikację i dekretację dokumentów, kontrolę rozrachunków, naliczanie podatków, tworzenie analiz i nadzór nad księgowaniem. Ponadto zajmuje się sprawami kadrowymi, płacami, sporządzaniem dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

MAGDALENA MATUSZEWSKA księgowa m.matuszewska@kppwtax.pl

Dotychczasowe, wieloletnie doświadczenie zawodowe, nabywała w czasie pracy na stanowisku księgowej w przedsiębiorstwie z kapitałem zagranicznym. Na co dzień zajmuje się dekretowaniem i księgowaniem dokumentów, prowadzi ewidencję księgową i uzgadnia ją z kontami księgi głównej, potwierdza oraz uzgadnia salda z kontrahentami, nalicza wynagrodzenia i tworzy listę płac. Zajmuje się również współpracą z instytucjami takimi jak urzędy skarbowe, ZUS czy GUS. Przygotowuje deklaracje księgowe oraz realizuje sprawozdania na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne.

BEATA POLACZYK księgowa b.polaczyk@kppwtax.pl

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale prawa oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Uczestniczka różnych kursów związanych z tematyką kadrowo – płacową oraz księgową. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała podczas pracy w biurach rachunkowych na stanowisku samodzielna księgowa oraz kadrowa.
W kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami kadrowymi m.in. naliczanie wynagrodzeń, ewidencjonowanie czasu pracy, sporządzanie dokumentów do ZUS. Ponadto zajmuje się księgowaniem dokumentów na pełnych księgach. Zajmuje się też współpracą z instytucjami takimi jak, Urząd Skarbowy, PFRON, GUS, Urzędy Pracy i Państwowa Inspekcja Pracy.
Członek Stowarzyszenia Księgowych w Poznaniu.

MARTA SAJNA księgowa m.sajna@kppwtax.pl

Absolwentka Państwowej Uczelni w Pile na kierunku rachunkowość i skarbowość oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku finanse, audyt i podatki. Pierwsze kroki w pracy zawodowej podjęła w korporacji na stanowisku młodszej księgowej, co nauczyło ją pracy w szybkim tempie i pod presją czasu.
W kancelarii na co dzień zajmuje się dekretowaniem i księgowaniem dokumentów oraz przygotowywaniem deklaracji podatkowych.

NATALIA DRÓST młodsza księgowa n.drost@kppwtax.pl

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku administracja. Studentka III roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku rachunkowość i finanse biznesu ze specjalnością finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Obecnie na początku swojej drogi zawodowej. Na co dzień zajmuje się dekretowaniem i księgowaniem dokumentów.

KLAUDIA GÓRCZAK młodsza księgowa k.gorczak@kppwtax.pl

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku prawno-ekonomicznym oraz finanse i rachunkowość biznesu, ze specjalizacją rachunkowość i podatki małych i średnich przedsiębiorstw. Pierwsze doświadczenie w fakturowaniu zdobyła w pracy w firmie transportowo-logistycznej jako specjalistka ds. administracji spedycji. Rozwój kompetencji księgowych oraz interpersonalnych przyniosła jej także praca na stanowisku referenta ds. księgowych w samorządzie zawodowym lekarzy. Obecnie zajmuje się dekretowaniem i księgowaniem dokumentów.

MONIKA RYMAROWICZ kierownik biura Poznań poznan@kppw.pl

Odpowiedzialna za zarządzanie i obsługę administracyjno-biurową kancelarii. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas kierowania biurem w firmie notowanej na GPW, zajmującej się inwestycjami w branży odnawialnych źródeł energii, a wcześniej w branży leasingowej.
Absolwentka kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

SYLWIA MERES kierownik biura Zielona Góra zgora@kppw.pl

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik administracyjno-biurowy oraz specjalista ds. likwidacji szkód. W KPPW Legal odpowiada za organizację biura w Zielonej Górze oraz sprawne funkcjonowanie sekretariatu. Wspiera partnerów, zespół oraz współpracowników w sprawach administracyjnych.
Posługuje się językiem angielskim.

MARTYNA PAWLINOW social media/PR marketing@kppw.pl

Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu na kierunku psychologia ze specjalnością biznesową. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać pracując na swoim uniwersytecie w rekrutacji na stanowisku asystentki ds. rekrutacji oraz w dziale marketingu. Na co dzień zarządza mediami społecznościowymi kancelarii na LinkedIn oraz Facebooku

JAROSŁAW MIRKOWSKI IP Specialist jaroslaw.mirkowski@ipman.pl

Doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynierii komputerowej. Absolwent Politechniki Zielonogórskiej i Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. Wykładowca Politechniki Zielonogórskiej i Universidad Tecnologica de la Mixteca w Huajuapan de Leon, Oaxaca, Meksyk. Stypendysta NATO Postgraduate Fellowship w University of Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania. Twórca i wieloletni dyrektor działu własności intelektualnej w międzynarodowym koncernie technologicznym z sektora telewizji cyfrowej. Specjalizuje się w praktycznym wykorzystaniu własności intelektualnej w biznesie oraz szeroko rozumianych aspektach prawnych działalności inżynierskiej.

Posługuje się językiem angielskim, hiszpańskim i słowackim.

Chcesz dołączyć do naszego Zespołu? Sprawdź aktualne oferty pracy w naszej Kancelarii