Zespół

Zespół doświadczonych prawników z bogatym doświadczeniem i unikalnymi kompetencjami. Tworzymy grupę pasjonatów prawa będących najwyższej klasy specjalistami w swoich dziedzinach.

PIOTR WRÓBLEWSKI Partner/radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny p.wroblewski@kppw.pl

Zdobył szerokie kompetencje związane z realizacją procesów restrukturyzacyjnych, w tym M&A. Posiada bogate doświadczenie i wiedzę w tworzeniu i zarządzaniu złożonymi projektami ukierunkowanymi na optymalizację podatkową. Wyróżnia go stałe, wieloletnie doradztwo na rzecz podmiotów z sektora energetycznego, w tym również w zakresie regulowanym.

MIŁOSZ PAWLINOW Partner/radca prawny m.pawlinow@kppw.pl

Od wielu lat zajmuje się stałą, bieżącą obsługą prawną Przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego, prawa kontraktów handlowych, zamówień publicznych, prawa pracy oraz międzynarodowego prawa prywatnego. Posiada kompetencje w dziedzinie realizacji projektów inwestycyjnych dotyczących odnawialnych źródeł energii, w tym związanych z budową elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Cechuje go bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych o skomplikowanym charakterze, w tym postępowań sądowych poza granicami Polski. Były stypendysta Fundacji im. Konrada Adenauera, członek Stowarzyszenia Adwokatów Niemieckich w Polsce (DAV Polska). Biegle włada językiem niemieckim.

MARIUSZ WRÓBLEWSKI radca prawny, doradca restrukturyzacyjny m.wroblewski@kppw.pl

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w kancelarii prawnej obsługującej Przedsiębiorców polskich i zagranicznych oraz podczas wieloletniego świadczenia pracy na rzecz instytucji administracji państwowej. Specjalizuje się w materii M&A, prawa handlowego i gospodarczego. Posiada również kompetencje w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, potwierdzone uzyskaniem licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

JOANNA POTOCZEK-BINIAK radca prawny, doradca restrukturyzacyjny j.potoczek-biniak@kppw.pl

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwentka specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w rewizji finansowej zdobyte w międzynarodowych korporacjach. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, administracyjnym i podatkowym. Biegle włada językiem niemieckim, posługuje się także językiem angielskim.

JAKUB WASZAK radca prawny j.waszak@kppw.pl

Jakub Waszak – wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w bieżącej i kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego. Specjalizuje się w obszarze prawa własności intelektualnej, prawie nowoczesnych technologii oraz w prawie ochrony konkurencji. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Posługuje się językiem angielskim.

MARCIN SPRINGER radca prawny m.springer@kppw.pl

Związany z Kancelarią od wielu lat. Doświadczenie nabywał podczas świadczenia pomocy prawnej na rzecz szerokiego grona podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Na co dzień zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, postępowania egzekucyjnego oraz prawa korporacyjnego. Specjalizuje się w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych. Doradza Klientom w zakresie uregulowania stosunków pracy i innych form zatrudnienia. Aktywnie reprezentuje pracodawców w sporach ze związkami zawodowymi. Posługuje się językiem angielskim.

TOMASZ ŁUCKIEWICZ radca prawny t.luckiewicz@kppw.pl

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, podczas piastowania funkcji w radach nadzorczych spółek samorządowych, a także podczas pracy w kancelarii prawnej. Specjalizuje się w materii prawa administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada również bogate kompetencje w zakresie prawa korporacyjnego. Podczas codziennej pracy sporządza, opiniuje oraz negocjuje warunki kontraktów wszelkich typów.

MICHAŁ JAGODZIŃSKI aplikant radcowski m.jagodzinski@kppw.pl

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od stycznia 2018 roku także aplikant radcowski. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie studiów, podczas pracy w poznańskich kancelariach prawnych oraz świadcząc nieodpłatną pomoc prawną w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Na co dzień zajmuje się obsługą Przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, handlowego oraz prawa pracy. Posługuje się językiem angielskim.

SANDRA SALAMON aplikant radcowski s.salamon@kppw.pl

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studiów licencjackich na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Od stycznia 2021 roku odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać w trakcie studiów, pracując w jednej z toruńskich kancelarii, gdzie zajmowała się m. in. obsługą przedsiębiorców, w szczególności w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego.

MATEUSZ MIRZEJEWSKI aplikant radcowski m.mirzejewski@kppw.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od stycznia 2021 aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończył Studium Prawa Brytyjskiego i Prawa UE „Diploma in English and European Law”,  organizowane przez British Law Centre. Na co dzień zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i podatkowego.
Posługuje się biegle językiem angielskim.

MAGDALENA SUDOMIRSKA księgowa m.sudomirska@kppwtax.pl

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w przedsiębiorstwach na stanowisku księgowej i kadrowej. W kancelarii odpowiada za pierwszy kontakt z klientem, weryfikację i dekretację dokumentów, kontrolę rozrachunków, naliczanie podatków, tworzenie analiz i nadzór nad księgowaniem. Ponadto zajmuje się sprawami kadrowymi, płacami, sporządzaniem dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

MAGDALENA MATUSZEWSKA księgowa m.matuszewska@kppwtax.pl

Dotychczasowe, wieloletnie doświadczenie zawodowe, nabywała w czasie pracy na stanowisku księgowej w przedsiębiorstwie z kapitałem zagranicznym. Na co dzień zajmuje się dekretowaniem i księgowaniem dokumentów, prowadzi ewidencję księgową i uzgadnia ją z kontami księgi głównej, potwierdza oraz uzgadnia salda z kontrahentami, nalicza wynagrodzenia i tworzy listę płac. Zajmuje się również współpracą z instytucjami takimi jak urzędy skarbowe, ZUS czy GUS. Przygotowuje deklaracje księgowe oraz realizuje sprawozdania na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne.

BEATA POLACZYK księgowa b.polaczyk@kppwtax.pl

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale prawa oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Uczestniczka różnych kursów związanych z tematyką kadrowo – płacową oraz księgową. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała podczas pracy w biurach rachunkowych na stanowisku samodzielna księgowa oraz kadrowa.
W kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami kadrowymi m.in. naliczanie wynagrodzeń, ewidencjonowanie czasu pracy, sporządzanie dokumentów do ZUS. Ponadto zajmuje się księgowaniem dokumentów na pełnych księgach. Zajmuje się też współpracą z instytucjami takimi jak, Urząd Skarbowy, PFRON, GUS, Urzędy Pracy i Państwowa Inspekcja Pracy.
Członek Stowarzyszenia Księgowych w Poznaniu.

MARZENA LIS księgowa m.lis@kppwtax.pl

Jestem samodzielną księgową z wieloletnim stażem, a księgowość to moja pasja, moja życiowa misja, w której czynię rzeczy trudne łatwymi. Moje doświadczenie na stanowisku samodzielnej księgowej pozwoliło mi na zdobycie cennej wiedzy i niezbędnych umiejętności, aby obsługiwać klientów na najwyższym poziomie. Jestem dumna ze swoich osiągnięć, celów i sukcesów, a porażki traktuję jako cenne lekcje pokory, by móc w przyszłości pracować jeszcze skuteczniej i realizować swoje zawodowe plany.

MARTA BŁASZCZYK młodsza księgowa m.blaszczyk@kppwtax.pl

Absolwentka Państwowej Uczelni w Pile na kierunku rachunkowość i skarbowość oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku finanse, audyt i podatki. Pierwsze kroki w pracy zawodowej podjęła w korporacji na stanowisku młodszej księgowej, co nauczyło ją pracy w szybkim tempie i pod presją czasu.
W kancelarii na co dzień zajmuje się dekretowaniem i księgowaniem dokumentów oraz przygotowywaniem deklaracji podatkowych.

JULIA WASICKA młodsza księgowa j.wasicka@kppwtax.pl

Studentka II roku kierunku finansów i rachunkowości biznesu ze specjalnością finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać w biurach rachunkowych na stanowisku asystentki księgowego. Na co dzień zajmuje się dekretacją i księgowaniem dokumentów oraz sporządzaniem sprawozdań statystycznych.

MONIKA RYMAROWICZ kierownik biura Poznań poznan@kppw.pl

Odpowiedzialna za zarządzanie i obsługę administracyjno-biurową kancelarii. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas kierowania biurem w firmie notowanej na GPW, zajmującej się inwestycjami w branży odnawialnych źródeł energii, a wcześniej w branży leasingowej.
Absolwentka kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

SYLWIA MERES kierownik biura Zielona Góra zgora@kppw.pl

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik administracyjno-biurowy oraz specjalista ds. likwidacji szkód. W KPPW Legal odpowiada za organizację biura w Zielonej Górze oraz sprawne funkcjonowanie sekretariatu. Wspiera partnerów, zespół oraz współpracowników w sprawach administracyjnych.
Posługuje się językiem angielskim.

MARTYNA PAWLINOW social media/PR marketing@kppw.pl

Studentka V roku na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu na kierunku psychologia ze specjalnością biznesową, a wkrótce absolwentka uczelni. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać pracując na swoim uniwersytecie w rekrutacji na stanowisku asystentki ds. rekrutacji oraz w dziale marketingu. Obecnie swoją wiedzę i umiejętności pogłębia również na stażu w agencji reklamowej. Na co dzień zarządza mediami społecznościowymi kancelarii na LinkedIn oraz Facebooku

JAROSŁAW MIRKOWSKI IP Specialist jaroslaw.mirkowski@ipman.pl

Doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynierii komputerowej. Absolwent Politechniki Zielonogórskiej i Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. Wykładowca Politechniki Zielonogórskiej i Universidad Tecnologica de la Mixteca w Huajuapan de Leon, Oaxaca, Meksyk. Stypendysta NATO Postgraduate Fellowship w University of Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania. Twórca i wieloletni dyrektor działu własności intelektualnej w międzynarodowym koncernie technologicznym z sektora telewizji cyfrowej. Specjalizuje się w praktycznym wykorzystaniu własności intelektualnej w biznesie oraz szeroko rozumianych aspektach prawnych działalności inżynierskiej.

Posługuje się językiem angielskim, hiszpańskim i słowackim.

Chcesz dołączyć do naszego Zespołu? Sprawdź aktualne oferty pracy w naszej Kancelarii