Aktualności

W ostatnim czasie nasiliły się kontrole ZUS w prywatnych pogotowiach ratunkowych. Kontrolerzy ZUS kwestionują przede wszystkim możliwość świadczenia stałych usług na rzecz pogotowia przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w ramach wykonywania tej działalności.

Ze stanowiskiem zaprezentowanym przez ZUS nie sposób się zgodzić. W doktrynie i orzecznictwie podnosi się wyraźnie, że działalność gospodarcza nie traci swych cech przez wykonywanie zawartej w jej ramach umowy cywilnoprawnej w imieniu zlecającego.

Należy zwrócić uwagę, że negatywny wynik kontroli ZUS może się wiązać dla przedsiębiorcy z poważnymi konsekwencjami, w tym nałożeniem obowiązku odprowadzania składek oraz koniecznością zapłaty wysokiej grzywny.

Nasza Kancelaria aktualnie doradza przedsiębiorstwom kontrolowanym przez ZUS i pomaga uniknąć im licznych pułapek, które kryją się w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zabezpieczyć się przed potencjalnymi, negatywnymi wynikami kontroli.