Aktualności

Unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych należy stosować już od dnia 25.05.2018r.
Wszyscy przedsiębiorcy, którzy przetwarzają dane osobowe, będą mieli obowiązek bezpośredniego stosowania przepisów Rozporządzenia. W celu wypełnienia nałożonych obowiązków konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniego audytu, oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, wdrożenia dokumentacji.
W związku z nieprzestrzeganiem RODO, obok zagrożeń związanych z wysokimi karami finansowymi, istnieje duże niebezpieczeństwo tzw. RODO trolling‘u, czyli pozywania administratorów danych za rzekome naruszenia w przetwarzaniu danych osobowych.
Chcąc uniknąć wskazanych zagrożeń, każdy przedsiębiorca powinien jak najszybciej podjąć działania zmierzające do wypełnienia ciążących na nim obowiązków, w związku z nowymi zasadami ochrony danych osobowych.