Aktualności

Wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że stosowanie w drodze analogii, instytucji skargi pauliańskiej do ochrony należności publicznoprawnych nie narusza przepisów Konstytucji.

Jest to bardzo kontrowersyjne rozstrzygnięcie, które stwarza pole do licznych nadużyć i znacznie pogarsza poziom pewności obrotu cywilnoprawnego. Najbardziej zagrożeni będą nie dłużnicy podatkowi lecz osoby, które nabędą od nich rzeczy lub prawa.

W praktyce oznacza to, że podmioty publicznoprawne, takie jak np. urzędy skarbowe, ZUS, czy organy jednostek samorządu terytorialnego, będą mogły żądać uznania za bezskuteczne czynności prawnych dokonanych przez podmioty zalegające z zapłatą podatków lub innych opłat.

Przykładowo, jeżeli Fiskus udowodni, że nabywca samochodu nie wykazał należytej staranności i nie sprawdził, że sprzedawca uchyla się od zapłaty podatków, to właśnie od nabywcy Fiskus będzie żądał zwrotu należności lub wydania przedmiotu sprzedaży.

Nasza Kancelaria doradza jak najlepiej zabezpieczyć się przed niebezpiecznymi skutkami prawnymi, które wiążą się z powyższym wyrokiem. Pomagamy także w sporach sądowych dotyczących skarg pauliańskich, zarówno w przypadkach, gdy wierzycielem jest podmiot prywatny jak i publiczny.