Aktualności

W Stałym Komitecie Rady Ministrów trwają prace nad projektem ustawy o jawności życia publicznego, zwanej także ustawą antykorupcyjną.

Ustawa antykorupcyjna nakłada na przedsiębiorców liczne obowiązki związane z tworzeniem i stosowaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, w celu przeciwdziałania przypadkom dokonywania przestępstw o charakterze korupcyjnym. Wprowadza także instytucję „sygnalistów”, którzy w zamian za poinformowanie organów ścigania o przypadkach nieprawidłowości w firmach, otrzymają ochronę przed zwolnieniem i pogorszeniem warunków pracy.

Konsekwencje nierealizowania obowiązków nakładanych przez ustawę antykorupcyjną, a nawet brak należytej staranności w jej realizacji, może wiązać się dla przedsiębiorców z bardzo poważnymi konsekwencjami w postaci kar pieniężnych, sięgających nawet 10.000.000 złotych, czy też zakazu udziału w postępowaniach w sprawie udzielenia zamówień publicznych.

Nasza Kancelaria doradza przedsiębiorstwom w zakresie przygotowania oraz stosowania odpowiednich procedur antykorupcyjnych. Pomaga także w przygotowaniu polityki antykorupcyjnej oraz kodeksu etycznego przedsiębiorstwa, które stają się obecnie standardem w funkcjonowaniu firm.

Po wejściu w życie ustawy antykorupcyjnej tylko szczególna staranność pozwoli zabezpieczyć przedsiębiorstwa przed możliwymi negatywnymi skutkami jej naruszeń.