Aktualności

Od dnia 01 stycznia 2020 r. obowiązuje ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw, w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa ma ułatwiać uzyskiwanie płatności od kontrahentów będących przedsiębiorcami. Wśród najważniejszych zmian należy wskazać: podwyższenie wysokości odsetek za opóźnienie w płatnościach, poprawa pozycji mikro – małych oraz średnich przedsiębiorstw w umowach z dużymi przedsiębiorcami, jak również możliwość uznania niektórych zapisów umownych za nieważne i zastąpienia ich odpowiednimi przepisami ustawy o przeciwdziałaniu opóźnieniom w transakcjach handlowych. Ustawa nakłada na niektórych przedsiębiorców obowiązek corocznej publikacji danych o praktykach płatniczych, jak również umożliwia UOKiK wszczęcie postępowania w przypadku nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Na mocy ustawy zmianie uległy również m.in. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.