Zespół

Zespół doświadczonych prawników z bogatym doświadczeniem i unikalnymi kompetencjami. Tworzymy grupę pasjonatów prawa będących najwyższej klasy specjalistami w swoich dziedzinach.

PIOTR WRÓBLEWSKI Partner/radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny p.wroblewski@kppw.pl

Zdobył szerokie kompetencje związane z realizacją procesów restrukturyzacyjnych, w tym M&A. Posiada bogate doświadczenie i wiedzę w tworzeniu i zarządzaniu złożonymi projektami ukierunkowanymi na optymalizację podatkową. Wyróżnia go stałe, wieloletnie doradztwo na rzecz podmiotów z sektora energetycznego, w tym również w zakresie regulowanym.

MIŁOSZ PAWLINOW Partner/radca prawny m.pawlinow@kppw.pl

Od wielu lat zajmuje się stałą, bieżącą obsługą prawną Przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego, prawa kontraktów handlowych, zamówień publicznych, prawa pracy oraz międzynarodowego prawa prywatnego. Posiada kompetencje w dziedzinie realizacji projektów inwestycyjnych dotyczących odnawialnych źródeł energii, w tym związanych z budową elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Cechuje go bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych o skomplikowanym charakterze, w tym postępowań sądowych poza granicami Polski. Były stypendysta Fundacji im. Konrada Adenauera, członek Stowarzyszenia Adwokatów Niemieckich w Polsce (DAV Polska). Biegle włada językiem niemieckim.

MARIUSZ WRÓBLEWSKI radca prawny, doradca restrukturyzacyjny m.wroblewski@kppw.pl

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w kancelarii prawnej obsługującej Przedsiębiorców polskich i zagranicznych oraz podczas wieloletniego świadczenia pracy na rzecz instytucji administracji państwowej. Specjalizuje się w materii M&A, prawa handlowego i gospodarczego. Posiada również kompetencje w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, potwierdzone uzyskaniem licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

JOANNA POTOCZEK-BINIAK radca prawny j.potoczek-biniak@kppw.pl

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwentka specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w rewizji finansowej zdobyte w międzynarodowych korporacjach. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, administracyjnym i podatkowym. Biegle włada językiem niemieckim, posługuje się także językiem angielskim.

JAKUB WASZAK radca prawny j.waszak@kppw.pl

Jakub Waszak – wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w bieżącej i kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego. Specjalizuje się w obszarze prawa własności intelektualnej, prawie nowoczesnych technologii oraz w prawie ochrony konkurencji. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Posługuje się językiem angielskim.

MARCIN SPRINGER radca prawny m.springer@kppw.pl

Związany z Kancelarią od wielu lat. Doświadczenie nabywał podczas świadczenia pomocy prawnej na rzecz szerokiego grona podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Na co dzień zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, postępowania egzekucyjnego oraz prawa korporacyjnego. Specjalizuje się w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych. Doradza Klientom w zakresie uregulowania stosunków pracy i innych form zatrudnienia. Aktywnie reprezentuje pracodawców w sporach ze związkami zawodowymi. Posługuje się językiem angielskim.

TOMASZ ŁUCKIEWICZ radca prawny t.luckiewicz@kppw.pl

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, podczas piastowania funkcji w radach nadzorczych spółek samorządowych, a także podczas pracy w kancelarii prawnej. Specjalizuje się w materii prawa administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada również bogate kompetencje w zakresie prawa korporacyjnego. Podczas codziennej pracy sporządza, opiniuje oraz negocjuje warunki kontraktów wszelkich typów.

MICHAŁ JAGODZIŃSKI aplikant radcowski m.jagodzinski@kppw.pl

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od stycznia 2018 roku także aplikant radcowski. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie studiów, podczas pracy w poznańskich kancelariach prawnych oraz świadcząc nieodpłatną pomoc prawną w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Na co dzień zajmuje się obsługą Przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, handlowego oraz prawa pracy. Posługuje się językiem angielskim.

VERONIKA WALEŃCZUK asystentka radcy prawnego v.walenczuk@kppw.pl

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz absolwentka filologii germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać w trakcie studiów na praktykach we wrocławskich kancelariach prawnych.
Posługuje się językiem hiszpańskim, niemieckim oraz angielskim.

MAGDALENA SUDOMIRSKA księgowa m.sudomirska@kppwtax.pl

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe, zdobywała podczas pracy w przedsiębiorstwach na stanowisku księgowej i kadrowej. W Kancelarii zajmuje się w przeważającej mierze prowadzeniem spraw kadrowych, a w szczególności naliczaniem i ewidencją wynagrodzeń, sporządzaniem dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz szeroko pojętym prawem pracy. Ponadto zajmuje się księgowaniem i dekretowaniem dokumentów księgowych. Specjalizuje się również w prawie ubezpieczeń społecznych.

MAGDALENA MATUSZEWSKA księgowa m.matuszewska@kppwtax.pl

Dotychczasowe, wieloletnie doświadczenie zawodowe, nabywała w czasie pracy na stanowisku księgowej w przedsiębiorstwie z kapitałem zagranicznym. Na co dzień zajmuje się dekretowaniem i księgowaniem dokumentów, prowadzi ewidencję księgową i uzgadnia ją z kontami księgi głównej, potwierdza oraz uzgadnia salda z kontrahentami, nalicza wynagrodzenia i tworzy listę płac. Zajmuje się również współpracą z instytucjami takimi jak urzędy skarbowe, ZUS czy GUS. Przygotowuje deklaracje księgowe oraz realizuje sprawozdania na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne.

MONIKA RYMAROWICZ kierownik biura Poznań poznan@kppw.pl

Odpowiedzialna za obsługę administracyjno-biurową kancelarii. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas zarządzania biurem w firmie notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, zajmującej się inwestycjami w branży odnawialnych źródeł energii (OZE), a wcześniej w branży leasingowej. Absolwentka kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
Posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

SYLWIA MERES kierownik biura Zielona Góra zgora@kppw.pl

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik administracyjno-biurowy oraz specjalista ds. likwidacji szkód. W KPPW Legal odpowiada za organizację biura w Zielonej Górze oraz sprawne funkcjonowanie sekretariatu. Wspiera partnerów, zespół oraz współpracowników w sprawach administracyjnych.
Posługuje się językiem angielskim.

JAROSŁAW MIRKOWSKI IP Specialist jaroslaw.mirkowski@ipman.pl

Doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynierii komputerowej. Absolwent Politechniki Zielonogórskiej i Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. Wykładowca Politechniki Zielonogórskiej i Universidad Tecnologica de la Mixteca w Huajuapan de Leon, Oaxaca, Meksyk. Stypendysta NATO Postgraduate Fellowship w University of Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania. Twórca i wieloletni dyrektor działu własności intelektualnej w międzynarodowym koncernie technologicznym z sektora telewizji cyfrowej. Specjalizuje się w praktycznym wykorzystaniu własności intelektualnej w biznesie oraz szeroko rozumianych aspektach prawnych działalności inżynierskiej.

Posługuje się językiem angielskim, hiszpańskim i słowackim.

Chcesz dołączyć do naszego Zespołu? Sprawdź aktualne oferty pracy w naszej Kancelarii