Aktualności

BRAK ZWOLNIENIA Z ZUS DLA ZAWIESZONYCH FIRM

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który przewiduje istotne zmiany dla płatników ZUS. Duże kontrowersje wywołuje jeden z zapisów projektu, który doprecyzowuje okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym wspólników spółek jawnych, partnerskich, komandytowych oraz jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z treści wprowadzonych zmian wynika, że obowiązek podlegania ubezpieczeniom dotyczyłby ww. podmiotów również w okresie trwania zawieszenia działalności gospodarczej. Byłaby to istotna i bardzo dotkliwa zmiana dla wielu firm, które w trakcie pandemii COVID-19 zawieszały swoją działalność, m.in. po to, aby uniknąć konieczności opłacania składek ZUS. W przypadku przyjęcia omawianych zmian, ich jedynym wyjściem może być ostateczne zamknięcie działalności i likwidacja spółek.

Swoje uwagi do projektu ustawy zgłosił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który stwierdził, że taki krok stanowi zaprzeczenie idei zawieszenia działalności gospodarczej.

Obecnie projekt jest w fazie opiniowania i przed skierowaniem go do Sejmu może jeszcze ulec zmianie.

 

Data publikacji: 29 kwietnia 2021 r.