Aktualności

Fundator nie odpowiada za zobowiązania fundacji rodzinnej. Oznacza to, że wierzyciele fundacji rodzinnej nie będą mogli go pozywać za zobowiązania fundacji rodzinnej. Innymi słowy – nawet ryzykowne inwestycje fundacji rodzinnej nie będą pociągały negatywnych konsekwencji finansowych dla obecnego majątku fundatora.

Co w takim razie grozi fundatorowi, jeśli inwestycje fundacji okażą się chybione?
Fundator w takim przypadku będzie mógł, co najwyżej, stracić majątek, który przekazał fundacji rodzinnej.

Co ciekawe, nie działa to w drugą stronę. Fundacja rodzinna, mimo odrębnego bytu prawnego, wciąż będzie odpowiadać za zobowiązania fundatora powstałe przed ustanowieniem fundacji rodzinnej, w tym obowiązek alimentacyjny. Odpowiedzialności tej nie można wyłączyć ani ograniczyć bez zgody wierzyciela.

Data publikacji: 5 lipca 2024 r.