Aktualności

Od 31 marca 2021 r. do 28 maja 2021 r. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski w organizowanym, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, konkursie na dofinansowanie projektów, obejmujących budowę nowych lub przebudowę istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MW).

W ramach tego konkursu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponuje w formie pomocy zwrotnej kwotę 80 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych, poniesionych w związku z realizacją projektu, będzie mógł wynieść nie więcej niż 85%.

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/fotowoltaika/art,2,poddzialanie-1-1-1-vii-nabor-instalacje-fotowoltaiczne-caly-kraj.html

Data publikacji: 25 marca 2021 r.