Oferta

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

W ramach tej specjalizacji:

 • przeprowadzamy audyty poprzedzające wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych
 • dokonujemy analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych
 • przygotowujemy dokumentację zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 • prowadzimy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych dla osób upoważnionych do ich przetwarzania
 • audytujemy prawidłowość funkcjonowania wprowadzonych procedur

Compliance

Prowadzenie działalności zgodnie z prawem to nie przywilej lecz konieczność. Jej brak może powodować nieodwracalne straty wizerunkowe, utratę zaufania , znaczne kary finansowe, jak również odpowiedzialność cywilną czy karną.
Środkiem do minimalizacji tego ryzyka jest wdrożenie programu zgodności z prawem (compliance).

W ramach programu compliance:

 • pomagamy wdrożyć przepisy do wewnętrznego ładu organizacyjnego,
 • sprawdzamy i korygujemy regulacje wewnętrzne,
 • identyfikujemy ryzyka,
 • opracowujemy i pomagamy wdrażać odpowiednie procedury.
 • Prawo pracy

  Rozumiemy ryzyko towarzyszące zarządzającym w relacjach z pracownikami oraz szczególny charakter tych relacji. Pomagamy sprawnie zarządzać obszarem HR.

  Doradzamy w obszarze:

  • rekrutacji, zwolnień, zmian i uelastycznienia stosunku pracy
  • sporządzania i negocjowania porozumień ze związkami zawodowymi, regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania, kontraktów menadżerskich oraz umów o zakazie konkurencji
  • postępowań powypadkowych oraz roszczeń pracowniczych
  • ochrony danych osobowych oraz przetwarzania danych poufnych
  • reprezentacji przed sądami pracy oraz wsparcia w postępowaniach kontrolnych, prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Przekształcenia, fuzje i przejęcia

  • prowadzimy  skomplikowane procesy przekształcenia, łączenia i podziału spółek
  • doradzamy przy wyborze optymalnych struktur organizacyjnych
  • dokonujemy audytów wewnętrznych poprzedzających proces przekształcenia
  • reprezentujemy w postępowaniach przed sądami oraz organami administracyjnymi
  • przygotowujemy kompletną dokumentację
  • prowadzimy postępowania rejestrowe i koncesyjne

  Doradztwo restrukturyzacyjne

  Jako licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni:

  • opracowujemy propozycje układowe, programy naprawcze, plany restrukturyzacyjne oraz nadzorujemy ich wdrażanie i wykonanie
  • przygotowujemy i realizujemy procedury przygotowanej likwidacji (transakcje typu pre-pack)
  • reprezentujemy w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych

  Doradztwo podatkowe

  Jako licencjonowani doradcy podatkowi:

  • zapewniamy reprezentację w ramach postępowań kontrolnych, podatkowych, sądowo-administracyjnych oraz egzekucyjnych
  • optymalizujemy projekty inwestycyjne i restrukturyzacyjne
  • sporządzamy podatkową dokumentację cen transferowych
  • świadczymy usługi bieżącego doradztwa podatkowego
  • przeprowadzamy audyty podatkowe

  Doradztwo korporacyjne

  • doradzamy przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej
  • sporządzamy i opiniujemy dokumenty założycielskie i korporacyjne
  • świadczymy doradztwo w zakresie stosunków wewnętrznych, w tym w ramach tzw. dobrych praktyk (ładu korporacyjnego)
  • opracowujemy, opiniujemy oraz negocjujemy warunki kontraktów
  • przeprowadzamy audyty prawne spółek w celu ustalenia, czy działalność organów spółki oraz jej innych przedstawicieli jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa
  • wspieramy przy przygotowaniu i przeprowadzeniu posiedzeń organów spółek

  Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

  • zapewniamy zastępstwo procesowe, przygotowanie pism oraz ugód w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • prowadzimy ocenę praktyk rynkowych pod kątem legalności i zgodności z obowiązującym prawem krajowym oraz międzynarodowym
  • doradzamy na etapie identyfikacji czynów nieuczciwej konkurencji

  Transport, spedycja, logistyka

  Dla klientów z sektora TLS oferujemy wsparcie w zagadnieniach dotyczących między innymi:

  • międzynarodowego i krajowego prawa transportowego
  • prowadzenia sporów związanych z działalnością w branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej
  • ewidencjonowania czasu pracy kierowców

  Energetyka i źródła odnawialne

  Usługi świadczone w ramach niniejszej specjalizacji to w szczególności:

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach związanych z uzyskaniem koncesji na wytwarzanie, obrót, przesył, dystrybucję lub magazynowanie paliw oraz energii
  • przeprowadzanie audytów projektów energetycznych
  • reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki
  • doradztwo oraz zarządzanie procesami inwestycyjnymi w zakresie projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii
  • doradztwo przy procesach projektowania i budowy inwestycji sieciowych
  • doradztwo przy projektach typu greenfield

  Prawo Ochrony Środowiska

  • zapewniamy ocenę ryzyka prawnego związanego z oddziaływaniem na środowisko przedsiębiorstwa
  • prowadzimy postępowania w zakresie uzyskania  pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów i/lub pyłów do powietrza oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów
  • bierzemy udział w prowadzonych postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi organami