Aktualności

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, w sprawie o sygn. I SA/Wr 1004/15, wydał precedensowy wyrok dotyczący opcji walutowych. Sąd uznał, iż klient Kancelarii, podatnik podatku PIT,  któremu wskutek zawartej ugody z Bankiem zredukowano prawie 2,5 mln zł zobowiązania z tytułu rozliczenia opcji walutowych nie uzyskał z tego powodu przysporzenia majątkowego. Nie musiał więc wykazywać przychodu podatkowego.

Eksperci nie mają wątpliwości, że to precedensowe orzeczenie daje firmom nadzieję na zwrot odprowadzonego wcześniej podatku.