Aktualności

Kancelaria rozpoczęła realizację planu sukcesyjnego przedsiębiorcy działającego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wartość przedsiębiorstwa  wynosi kilkadziesiąt milionów złotych.  W ramach realizacji Planu dokonana zostanie zmiana formy prawnej prowadzonej działalności z zachowaniem zwolnień podatkowych i swobody przepływów finansowych, minimalizacja odpowiedzialności osobistej i majątkowej osób zarządzających oraz wdrożenie rozwiązań sukcesyjnych zapewniających niezakłócone funkcjonowanie Firmy.