Aktualności

Od wielu lat zajmuje się stałą, bieżącą obsługą prawną Przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego, prawa kontraktów handlowych, zamówień publicznych, prawa pracy oraz międzynarodowego prawa prywatnego. Posiada kompetencje w dziedzinie realizacji projektów inwestycyjnych dotyczących odnawialnych źródeł energii, w tym związanych z budową elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Cechuje go bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych o skomplikowanym charakterze, w tym postępowań sądowych poza granicami Polski. Były stypendysta Fundacji im. Konrada Adenauera, członek Stowarzyszenia Adwokatów Niemieckich w Polsce (DAV Polska). Biegle włada językiem niemieckim.