Aktualności

Doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynierii komputerowej. Absolwent Politechniki Zielonogórskiej i Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. Wykładowca Politechniki Zielonogórskiej i Universidad Tecnologica de la Mixteca w Huajuapan de Leon, Oaxaca, Meksyk. Stypendysta NATO Postgraduate Fellowship w University of Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania. Twórca i wieloletni dyrektor działu własności intelektualnej w międzynarodowym koncernie technologicznym z sektora telewizji cyfrowej. Specjalizuje się w praktycznym wykorzystaniu własności intelektualnej w biznesie oraz szeroko rozumianych aspektach prawnych działalności inżynierskiej.

Posługuje się językiem angielskim, hiszpańskim i słowackim.