Aktualności

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od stycznia 2018 roku także aplikant radcowski. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie studiów, podczas pracy w poznańskich kancelariach prawnych oraz świadcząc nieodpłatną pomoc prawną w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Na co dzień zajmuje się obsługą Przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, handlowego oraz prawa pracy. Posługuje się językiem angielskim.