Aktualności

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku administracja. Studentka III roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku rachunkowość i finanse biznesu ze specjalnością finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Obecnie na początku swojej drogi zawodowej. Na co dzień zajmuje się dekretowaniem i księgowaniem dokumentów.