Aktualności

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w przedsiębiorstwach na stanowisku księgowej i kadrowej. W kancelarii odpowiada za pierwszy kontakt z klientem, weryfikację i dekretację dokumentów, kontrolę rozrachunków, naliczanie podatków, tworzenie analiz i nadzór nad księgowaniem. Ponadto zajmuje się sprawami kadrowymi, płacami, sporządzaniem dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych.