Aktualności

Dotychczasowe, wieloletnie doświadczenie zawodowe, nabywała w czasie pracy na stanowisku księgowej w przedsiębiorstwie z kapitałem zagranicznym. Na co dzień zajmuje się dekretowaniem i księgowaniem dokumentów, prowadzi ewidencję księgową i uzgadnia ją z kontami księgi głównej, potwierdza oraz uzgadnia salda z kontrahentami, nalicza wynagrodzenia i tworzy listę płac. Zajmuje się również współpracą z instytucjami takimi jak urzędy skarbowe, ZUS czy GUS. Przygotowuje deklaracje księgowe oraz realizuje sprawozdania na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne.