Aktualności

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w kancelarii prawnej obsługującej Przedsiębiorców polskich i zagranicznych oraz podczas wieloletniego świadczenia pracy na rzecz instytucji administracji państwowej. Specjalizuje się w materii M&A, prawa handlowego i gospodarczego. Posiada również kompetencje w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, potwierdzone uzyskaniem licencji doradcy restrukturyzacyjnego.