Aktualności

Związany z Kancelarią od wielu lat. Doświadczenie nabywał podczas świadczenia pomocy prawnej na rzecz szerokiego grona podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Na co dzień zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, postępowania egzekucyjnego oraz prawa korporacyjnego. Specjalizuje się w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych. Doradza Klientom w zakresie uregulowania stosunków pracy i innych form zatrudnienia. Aktywnie reprezentuje pracodawców w sporach ze związkami zawodowymi. Posługuje się językiem angielskim.