Aktualności

Jakub Waszak – wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w bieżącej i kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego. Specjalizuje się w obszarze prawa własności intelektualnej, prawie nowoczesnych technologii oraz w prawie ochrony konkurencji. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Posługuje się językiem angielskim.