Aktualności

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik administracyjno-biurowy oraz specjalista ds. likwidacji szkód. W KPPW Legal odpowiada za organizację biura w Zielonej Górze oraz sprawne funkcjonowanie sekretariatu. Wspiera partnerów, zespół oraz współpracowników w sprawach administracyjnych.
Posługuje się językiem angielskim.