Aktualności

OPCJE WALUTOWE – PRECEDENSOWE ROZSTRZYGNIĘCIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, w sprawie o sygn. I SA/Wr 1004/15, wydał precedensowy wyrok dotyczący opcji walutowych. Sąd uznał, iż klient Kancelarii, podatnik podatku PIT, któremu wskutek zawartej ugody z Bankiem zredukowano prawie 2,5 mln zł zobowiązania z tytułu rozliczenia opcji walutowych nie uzyskał z tego…

PLAN SUKCESYJNY PRZEDSIĘBIORCY DZIAŁAJĄCEGO W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

Kancelaria rozpoczęła realizację planu sukcesyjnego przedsiębiorcy działającego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wartość przedsiębiorstwa wynosi kilkadziesiąt milionów złotych. W ramach realizacji Planu dokonana zostanie zmiana formy prawnej prowadzonej działalności z zachowaniem zwolnień podatkowych i swobody przepływów finansowych…

OPCJE WALUTOWE – KOMENTARZ EKSPERCKI DLA RZECZPOSPOLITEJ

Partner Kancelarii – radca prawny Piotr Wróblewski, zamieszczony w dniu 17 listopada 2015 r. w Rzeczpospolitej artykuł „Można odzyskać podatek od toksycznych opcji”, opatrzył komentarzem eksperckim, wskazując na możliwość dochodzenia zwrotu podatku w oparciu o argumentację przedstawioną w wyroku Wojewódzkiego Sądu…

OPCJE WALUTOWE – INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW

Ministerstwo Finansów zmienia stanowisko względem firm, które odniosły straty z tytułu zakupu opcji walutowych. W dniu 3 grudnia 2015 r. Minister Finansów Paweł Szałamacha, dostrzegając rozbieżności w orzecznictwie, wydał interpretację ogólną, która instruuje dyrektorów izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej, aby…